Στην Attica Group το 50,3% της HSW

Του Μηνά Τσαμόπουλου
Ραγδαίες εξελίξεις στην ελληνική ακτοπλοία. Το σήριαλ με το μέλλον της Hellenic Seaways έληξε αφού το 50,3% το αγόρασε η Attica Group…

Τον έλεγχο της εταιρείας προσπαθούσε χρόνια να αποκτήσει ο Εμάνουελ Γκριμάλντι μέσω των Μινωϊκών που ήταν μεγαλομέτοχος όμως τελικά δεν το πέτυχε. Η συμφωνία κλείστηκε με την Τράπεζα Πειραιώς και μικρομετόχους της HSW.

Ο όμιλος Attica έχει τις εταιρείες Superfast Ferries και Blue Star Ferries. Με την απόκτηση του ελέγχου της Hellenic Seaways ο Όμιλος γίνεται κυρίαρχος στην ελληνική ακτοπλοία τόσο τα΄χυπλοα όσο και συμβατικά πλοία.

Σε ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρονται τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει Ευρώ 30,61 εκατ. τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών.
Από πλευράς Εταιρίας, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη συμφωνία διετέλεσε η UBS Limited και Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσας».

Η θέση της HSW στην αγορά

Ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς του στις γραμμές των Κυκλάδων και του Β.Α. Αιγαίου μέσω νέων δρομολογήσεων. Συνολικά μετέφερε 5,3% λιγότερους επιβάτες από το 2015, αύξησε τη μεταφορά οχημάτων κατά 14,7% ενώ μειώθηκε οριακά 1,1% η μεταφορά φορτηγών.

Σύμφωνα με τη μελέτη της XRTC μεταξύ των βασικών οικονομικών στοιχείων για το 2016 είναι τα εξής:

• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 131,5 εκατ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2015 χάριν των πετυχημένων αναδιατάξεων δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στην αγορά των ταχυπλόων παρά τη διακοπή των μεταναστευτικών ροών, την όξυνση του ανταγωνισμού στον ακτοπλοϊκό κλάδο, αλλά και την απόσυρση από τη γραμμή της Αδριατικής.

• Το κόστος πωληθέντων σημείωσε αύξηση κατά 9,5 εκατ. (+9,3%) κυρίως λόγω της μεγαλύτερης περιόδου δραστηριοποίησης των πλοίων παρά τη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων κατά -17% σε σχέση με το 2015.

• Το μικτό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά 9,9 εκατ. σε σχέση με το 2015, και διαμορφώθηκε σε 19,9 εκατ.

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ. μειωμένα κατά 6,2 εκατ. έναντι της προηγούμενης χρήσης.

• Τα χρηματοοικονομικά έξοδα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν σε 5,8 εκατ. έναντι 8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται στην αναδιάρθρωση των δανείων που έγινε το Ιούνιο του 2015 και είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του επιτοκίου δανεισμού, καθώς και στη μείωση των δανείων κατά € 15,2 εκατ. σε σχέση με το 2015.

• Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2015. Ο όμιλος παρουσίασε για δεύτερο συνεχόμενο έτος καθαρή κερδοφορία ύψους 6,7 εκατ. έναντι 3,9 εκατ. το 2015. Τα καθαρά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

– Έκτακτα κέρδη ύψους 0,8 εκατ. που προήλθαν από την πώληση των πλοίων «Flyingcat 1» και «Απόλλων Ελλάς» έναντι αντίστοιχων ζημιών ύψους € 0,8 εκατ. το 2015 που προήλθαν από την πώληση του πλοίου «Ποσειδών Ελλάς»
o Κέρδη από αναστροφή απομείωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 5,9 εκατ. έναντι 0,8 εκατ. ζημιάς το 2015

– Τα καθαρά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 6,3 εκατ. έναντι 20,4 εκατ. ζημίων το 2015.

Σημαντικά Γεγονότα

Τον Απρίλιο δρομολογήθηκε στη γραμμή της Ραφήνας – Κυκλάδες το πλοίο «Hellenic Highspeed» (πρώην «Hellenic Wind») μετά την ολοκλήρωση της μετασκευής του. Το συγκεκριμένο πλοίο ήταν τα προηγούμενα 6 χρόνια ναυλωμένο σε γραμμές του εξωτερικού.

Τον Ιούνιο επανήλθε στα δρομολόγια του στην γραμμή Κρήτη – Κυκλάδες το πλοίο «Highspeed 7» μετά το πέρας της επισκευής και μετασκευής του στα ναυπηγεία της Fincantieri στην Ιταλία μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί το Μάρτιο του 2015.

Στις 24 Ιουνίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον Ιούλιο εντάχθηκε στο στόλο της εταιρίας το «Νήσος Σάμος» (ex «Ionian Queen») που είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2015 και μετασκευάστηκε πλήρως συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρία προέβη στην πώληση των πλοίων «Flyingcat 1» και «Απόλλων Ελλάς» τα οποία δεν εντάσσονται πλέον στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Τα έσοδα που προήλθαν από την πώληση τους συνέβαλαν εξ ολοκλήρου στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της Χρήσης 2016

• Τον Ιανουάριο του 2017 η εταιρία προχώρησε στην πώληση του «HIGHSPEED 6». Τα έσοδα της πώλησης συνέβαλαν εξ ολοκλήρου στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, ενώ το κέρδος που προέκυψε, ύψους 5,2 εκατ., θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης

• Η προσπάθεια των Μινωικών για την απόκτηση του ελέγχου της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Seaways συνοδεύθηκε από δικαστικές και εξωδικαστικές καταγγελίες, μεταξύ άλλων για υποτιθέμενες πράξεις μη χρηστής και συνετής Διοίκησης της Hellenic Seaways. Για τις ίδιες πράξεις που καταλογίζονται στην Hellenic Seaways ζητήθηκε από την μέτοχο εταιρία Μινωικές Γραμμές, η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παράλληλα σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 1848/2017 η ασκηθείσα κατά της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου αίτηση εκτάκτου ελέγχου διαχείρισης από το βασικό της μέτοχο Μινωικές Γραμμές, απερρίφθη ως προς το αίτημα ελέγχου σκοπιμότητας και έκρινε οριστικά ότι η διαχείριση της διοίκησης της Hellenic Seaways δε συνίσταται μη συνετή και δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη.

• Στις 16 Μαΐου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

• Δύο ήταν οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν για την απόκτηση του πακέτου μετοχών της Πειραιώς. Η πρώτη από τις Μινωικές Γραμμές και η δεύτερη από το επενδυτικό σχήμα Eagle Mind Shipping, επικεφαλής του οποίου είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος της Seajets. Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.

• Επιπρόσθετα, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους δανειστές της για την έγκριση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους μέχρι 5 εκατ. προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανή στενότητα ρευστότητας λόγω της εποχικότητας του ακτοπλοϊκού κλάδου.

Πηγή

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Το κάπνισμα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού

Πενταπλάσιος είναι για τους καπνιστές κάτω των 50 ετών ο κίνδυνος να πάθουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος…Ο αντίστοιχος κίνδυνος για τους καπνιστές […]

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Νέα τραγωδία: Σκοτώθηκε μετά το τελευταίο τηλεφώνημα στη μητέρα του – Η τραγική ειρωνεία του δυστυχήματος

Οι θυσίες των νέων ανθρώπων στην άσφαλτο της Κρήτης συνεχίζονται. Το νέο «χτύπημα» ήρθε για την οικογένεια του 18χρονου Μιχάλη Λαζανάκη από τον Αμπελούζο, ο οποίος «πλήρωσε» με τη ζωή του την απόφασή του να […]

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Θρίλερ σε παραλία με 5χρονο κοριτσάκι – Το παιχνίδι στην άμμο έκρυβε παγίδες!

Οι γονείς άφησαν το παιδί τους στην αμμουδιά να παίξει, δίπλα από τη θάλασσα. Από τη μια στιγμή στην άλλη τα πράγματα πήραν εφιαλτική τροπή… Σε θρίλερ εξελίχθηκε ένα απογευματινό μπάνιο για μια οικογένεια από […]

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Οι 7 πιο ανθυγιεινές επεξεργασμένες τροφές

Επτά, από τις πιο επεξεργασμένες και ανθυγιεινές τροφές που καλό είναι να… αλλάζετε διάδρομο, όταν τις βρίσκετε μπροστά σας στο σουπερ μάρκετ. Οι επεξεργασμένες τροφές, για όσους ειδικά ζούμε στην πόλη και δεν έχουμε τη […]

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Οι 24 τύποι γυναικών που πρέπει να αποφύγεις όσο ωραία οπίσθια κι αν έχουν

Μάθε ποιοι είναι οι 24 τύποι γυναικών που πρέπει να αποφύγεις όπωσδήποτε σε αυτή τη ζωή όσο ωραία οπίσθια κι αν έχουν… ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΚΟΙΝΗ Τύπος μικροαστής γυναίκας, η οποία συναντάται στο 90% του συνολικού […]

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Αίμα από το αυτί: Κατευθείαν στο γιατρό…

Η αιμορραγία από το αυτί είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει να σας θορυβήσει και να μην αμελήσετε σε καμία περίπτωση…Γι’ αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να σας δει γιατρός για να διαπιστώσει από πού τρέχει το […]

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.