Αν επιθυμείτε να

  • πείτε την γνώμη σας
  • επικοινωνείστε με τους δημοσιογράφους και τα άλλα τμήματα της ιστοσελίδας
  • αναφέρετε τεχνικά πρόβλημα που έχετε εντοπίσει (εμφάνισης, λάθους κλπ.)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει παρακάτω: